Boracay Dream Island
English | Norwegian

Ansvarsfraskrivelse

 


 

Alle informasjoner og beskrivelser som fremkommer på denne hjemmesiden, er basert på egne opplevelser, erfaringer og inntrykk.  Disse fremkommer som resultat av personlige behov, interresser og bakgrunn, som har preget opplevelsene og inntrykkene og dermed satt et personlig preg og farge på beskrivelsene.

 

Vi mennesker opplever steder, mennesker, kultur, tradisjoner, religioner og annet på forskjellig vis og andres opplevelser kan på godt og vondt, avvike fra hvordan bidragsyterne for denne hjemmesiden har beskrevet Boracay og Filippinene.  Reise og opphold på Boracay og Filippinene gjøres på eget ansvar og verken redaktøren for denne siden, eller andre bidragsytere tar ansvar for eventuelle negative opplevelser, økonomiske tap, forsinkelser, dårlig vær eller annet.

 

Filippinene er langt på vei fortsatt et utviklingsland, både land og folk er fattige.  På mange områder er landet langt tilbake i utvikling i forhold til hva vi er vant til fra Norge og den vestlige verden.  Lokal befolkning, særlig ute i distriktene, har svært liten erfaring med en del fasiliteter som vi regner som en selvfølge.  Hjelpemidler, hygiene og medisinsk bistand, kan i mange områder være på et meget lavt nivå, i forhold til hva vi er vant til hjemmefra.   De som reiser hit, må selv ta de nødvendige forbehold og bringe med seg minimum av hjelpemidler, medisinsk utstyr og medikamenter.

 

Som følge av at land og folk (og da særlig ute i mer fjerntliggende strøk) har sterke familietradisjoner, tro og kultur, er det svært viktig i møte med lokal befolkning å utvise gjensidig respekt, forståelse og høflighet.  Selv om en kan og får tilbud om å kjøpe det meste for penger, så betyr ikke det at en må takke ja til de tjenestene som tilbys.  Begreper som ære og blod, lever fortsatt blandt enkelte filippinere ute i provinsene.  Den som reiser hit, må selv vurdere sin egen sikkerhet og ta seg i vare for å ikke komme på kant med sterke familietradisjoner. 

 

Enkelte filippinere kan utvise særdeles vennlighet, komme med fristende investeringstilbud eller ha søsken, søskenbarn eller niese å "gifte bort", i noe mer fjerntliggende regioner og vil gjerne invitere til besøk.  Dette er ofte proffesjonelle kriminelle, som har til hensikt å "suge ut" mest mulig penger av den de forsøker seg på.  Det er ditt ansvar å bruke vanlig folkevett og ikke la deg lure inn i verdens mest brukte felle, for å lure, rane eller for den saks skyld, enda verre.  Vi og de fleste som kommer hit opplever land og folk som hyggelige, hjelpsomme og trivelige.  Noe som da gjør tilværelsen her meget avslappende, trivelig og morsom for de fleste av oss.  I en slik setting, kan en fort glemme å ta de nødvendige

forhåndregler for vern om verdier og egen sikkerhet.  Det er ditt ansvar å "bruke hue" og ta de vanlige forhåndreglene som gjelder overalt i verden.

 

Filippinsk lov hjemler IKKE for at utlendinger kan kjøpe land.  Sier noen noe annet og du kjøper, er du lurt.

 

Filippinsk lov hjemler ikke for skilsmisse, så ønsker du å gifte deg med en filippinsk statsborger, så anbefales det gjøres utenfor Filippinene, så om noe skulle skje så har en mulighet for å komme seg ut av det ekteskapet.

 

Filippinske myndigheter har en tøff politikk mot vinningskriminalitet, narkotika og overgrep mot mindreårige, som innebærer at det er fullt ut fungerende politi, spesialstyrker og etterretning og andre organisasjoner som jobber for å bekjempe dette.  Strafferammene for disse forbrytelsene er svært strenge og fengslene er av en meget simpel standard.  Fantaserer du om å bruke narkotika eller om å ha seksuell omgang med mindreårige (lovens definisjon er 18 år) mens du er på ferie, er IKKE Filippinene stedet for deg.

 

Det er den enkelte sitt ansvar å ikke gjøre fristelsen for stor, for fattige folk, til å stjele lett omsettlige produkter som mobiltelefoner, MP3 spillere, kamera'er osv. 

 

Det tas forbehold om prisendringer i forhold til hva som er oppgitt på denne hjemmesiden og endringer i valuta.

 

Vi tar ikke ansvar for de tjenester, leveranser eller produkter som er annonsert på denne hjemmeside.

 

Alle bilder er lagt ut med godkjennelse og det er ikke tillatt å kopiere disse.

 

Lykke til!

 

Øystein Elder Nilsen

Norsk redaktør